Aktualności z życia gminy

Kategoria: Wydarzenia

XII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Mirowie

W niedzielę 26 stycznia w kościele parafialnym miał miejsce Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Organizatorami była Publiczna Szkoła Podstawowa im....

Kategoria: Aktualności

157 rocznica powstania styczniowego w gminie mirów

W tym roku obchody 157 rocznicy Powstania Styczniowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbijowie Małym realizowane były wg następujących działań:

Kategoria: Aktualności

Nabór wniosków o usunięcie azbestu w roku 2020

Urząd Gminy Mirów zaprasza właścicieli (zarządców) nieruchomości położonych na  terenie gminy Mirów  do składania  wniosków o bezpłatny odbiór i ...

Aktualne wydarzenia z Gminy Mirów

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy dokonywać na rachunek bankowy gminy Mirów: 91 9115 0002 0000 0101 5189 0004
nazwa banku: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział Radom Filia Mirów

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

Cała Polska śpiewa dla Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy jego urodzin, a z nią Radosne Nutki z PSP w Mirowie. Dziś wracamy wspomnieniami do koncertu, który odbył się  w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mirowie, podczas którego można było usłyszeć utwory dedykowane Papieżowi –Polakowi.
ŚW. JANIE PAWLE II CZUWAJ NAD CAŁYM ŚWIATEM

 https://www.youtube.com/watch?v=VrbuSgwUqac


Zobacz więcej z: Aktualności